Om föreningen

Om föreningen

Kiviks Turism är ett nätverk bestående av ett 80-tal företag och föreningar på och runt Kivik, som samverkar för att ge dig som besökare härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser; mat, dryck, natur och kultur. Nätverket samarbetar genom en ideell paraplyorganisation som bildades 2008, och har sedan dess arbetat för att utveckla Kiviksbygden som besöksmål året runt. Vi har gjort den här hemsidan tillsammans för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök hos oss.
Har du frågor om Kivik eller vill du som företagare i Kiviksområdet bli medlem i föreningen, kontakta oss på info@kiviksturism.se Vi arbetar för hela Kiviksbygden och alla företag i Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Vitemölle och Kivik. Du måste inte bedriva turist- eller besöksnäringsföretag för att bli medlem i föreningen.

I styrelsen sitter:
Dafvid Hermansson, ordf./sekr.
Kristina Levinsson, vice ordf.
Leif Lindholm, adjungerad kassör
Anna Isoz, ordinarie ledamot
Jessica Järvås, ordinarie ledamot
Ingalill Nyström, ordinarie ledamot
Ann Jantze, suppleant

Varmt välkommen till Kivik – Året runt!